Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS:
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ (toliau – NTT), kodas 126138657, adresas  Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS: 

Jūs neprivalote pateikti mums jokių duomenų. Mūsų renkami apie Jus duomenys  naudojami išimtinai siekiant suteikti Jums paslaugas, todėl tokius duomenis atsisakius  pateikti, gali būti, jog mes neturėsime galimybės Jums suteikti paslaugų. Toliau pateikiame  informaciją kokius Jūsų asmens duomenis kokiais atvejais mes tvarkome ir iš kur juos  gauname.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties  sudarymo ir vykdymo tikslu, taip pat  siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu  prieš sudarant sutartį, bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslu, tikslu pateikti Jums informaciją, susijusią su Jums teikiamomis paslaugomis

Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, paslaugų adresas, telefonas,  el.pašto adresas, jūsų užsakymo turinys. Šie asmens duomenys yra pateikiami Jūsų paties kai sudarote sutartį su NTT arba kai registruojatės NTT teikiamų paslaugų ar informacijos  gavimui. Šiais tikslais tai pat yra saugomi ir fiksuojami telefoninių skambučių su Jumis garso  įrašai.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties  vykdymo tikslu ir vykdant taikytinuose  teisės aktuose numatytas prievoles

Jūsų užsakytų paslaugų turinys, atsiskaitymų už paslaugas ir užsakytų paslaugų istorija,  informacija apie Jūsų naudojamas paslaugas tiek, kiek tai numato taikytinų teisės aktų  reikalavimai (dar vadinami srauto duomenimis pavyzdžiui, kai skambinate telefonu,  siunčiate elektroninį laišką, naršote internetinėse svetainėse). Šie duomenys taip pat  gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų veiksmų naudojantis mūsų paslaugomis.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties  sudarymo, vykdymo, kontrolės,  mokumo įvertinimo, įsiskolinimo  valdymo, apgaulės prevencijos tikslais

Šie duomenys yra gaunami tik Jūsų sutikimu, kurio mes prašome tik tuo atveju, jei Jūs  pageidaujate sudaryti sutartį dėl įrangos įsigijimo išsimokėtinai. Šiame punkte aptartais  tikslais ir pagrindais tvarkome šiuos Jūsų duomenis: finansinių įsipareigojimų (įskaitant  užtikrintus) ir jų vykdymo duomenis: esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos,  kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų  mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo  dydis, skolos ir vėlavimo terminai, kiti duomenys apie įsipareigojimų vykdymą bei  duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą. Šie duomenys būtų  gaunami iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163), telekomunikacijų, komunalinių  paslaugų teikėjai, elektros tiekimo įmonės, draudimo bendrovės, bankai ir finansų įstaigos  (jų padaliniai), dalyvaujantys UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163)  administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje www.creditinfo.lt. 

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pateikdami mums raštu pranešimą apie tokį savo  apsisprendimą. Pagal šį sutikimą gautų duomenų nesaugome.

Asmens duomenys tvarkomi personalo,  klientų bei patalpų saugumo tikslais

Mūsų klientų aptarnavimo skyriuose yra įrengtos vaizdo kameros, kurių pagalba fiksuojami  vaizdo duomenys. Jūsų atvaizdas lankantis mūsų klientų aptarnavimo skyriuose taip pat  gali būti užfiksuotas. 

Asmens duomenys tvarkomi pranešimų  apie paslaugas pateikimo, Bendrovės  veiklos statistikos tikslais

Šiuo tikslu mes tvarkome tik nuasmenintus Jūsų duomenis iš kurių yra neįmanoma  nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Šiais tikslais duomenys gaunami naudojant slapukus  (cookie) ir duomenys gaunami tik lankantis mūsų internetiniame tinklapyje arba internete  išreiškus susidomėjimą mūsų pasiūlymais. Daugiau apie slapukus skaitykite šio pranešimo  skyriuje „slapukai“.

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS  DUOMENYS

Saugoti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja teisės aktai. Skirtingiems asmens  duomenims teisės aktai numato skirtingus saugojimo terminus. Jūsų asmens duomenis taip  pat saugome, norėdami pasiekti jų tvarkymo tikslus, nurodytus šiame Pranešime. Šiuo  patvirtiname, jog Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei tai daryti mus įpareigoja teisės aktai ir ne ilgiau nei to reikia šiame Pranešime nurodytiems asmens duomenų  tvarkymo tikslams pasiekti.

KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS  DUOMENIS

Siekiant užtikrinti maksimalų Jūsų asmens duomenų saugumą įgyvendinome ir įdiegėme  technines ir organizacines priemones, leidžiančias šių tikslų mums pasiekti. Jos apsaugo  Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,  taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Nurodytos priemonės yra įgyvendintos  personalo, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, informacijos, taip pat naudojamų  patalpų ir techninių įrenginių atžvilgiu.

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS  DUOMENIS

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami toliau nurodytiems asmenims ir institucijoms:

Duomenų tvarkytojai 

Tiekėjai, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip  duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis  tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai suteikti  mums paslaugas. Pasirinkdami paslaugų teikėjus užtikriname, kad jie būtų įgyvendinę  tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrinančias Jūsų  asmens duomenų konfidencialumą ir slaptumą. 

Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar  Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems  tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami  užtikrinti, kad Jūsų teisės, susijusius su duomenų apsauga, būtų užtikrintos.

Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ir reikalavimo teisę į skolą perimančios bendrovės

Įsiskolinimų valdymo ir įsiskolinimų išieškojimo tikslu mes teikiame laiku ir tinkamai  finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų)  duomenis bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. Skolininkų  duomenys teikiami tik prieš tai skolininkui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų  neįvykdymą ir pastarajam skolinio įsipareigojimo nevykdant ir toliau. Duomenys teikiami  užtikrinant duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi. 

Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovės duomenys teikiami yra tuomet, kai mes  perleidžiame savo teises į skolą tokioms bendrovėms. Toks perleidimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos, teismai ir valstybinės institucijos

Nurodytoms institucijoms duomenys teikiami tik ta apimtimi kiek juos teikti pareigą numato teisės aktai ar teismo priimtas procesinis dokumentas. 

SLAPUKAI 

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies).  Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir jūsų kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs  lankotės. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Slapukai plačiai naudojami tam,  kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, pagerintų jūsų, kaip vartotojo, patirtį  leisdami „įsiminti“ jus ir jūsų individualius nustatymus, ir siekiant suteikti informacijos  svetainės savininkams.  

Norime Jus patikinti, kad mes nenaudosime ir jokiai trečiajai šaliai neleisime naudoti statistinės analizės priemonės tam, kad atsektų ar rinktų bet kokią informaciją, leidžiančią nustatyti mūsų svetainės lankytojų tapatybę. 

Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti mūsų  interneto svetainėje patogiau, teikti Jums aktualius pasiūlymus, sužinoti bei vertinti mūsų  svetainės patogumą Jums, atsižvelgiant į Jūsų elgesį mūsų svetainėje ir taip tobulinti  svetainę, Jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti, sutinkate ar ne, kad jūsų įrenginyje būtų naudojami slapukai. Jeigu  nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto  naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba bet kurį iš jų.  Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius visų slapukų, galite negauti norimų paslaugų arba  negalėti naudotis svetainės funkcionalumu.  Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti  internete http://www.allaboutcookies.org

ASMENS DUOMENYS GAUNAMI IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ

Jūsų duomenis galime gauti iš savo partnerių, jei jiems Jūs pateikėte savo informaciją,  sutikdami, kad mes su Jumis susiektume ir Jūsų pateiktus duomenis naudotume  bendravimui su Jumis ir informuodami Jus apie mūsų pasiūlymus. Jūsų duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, kurie tvarko Jūsų duomenis, jei Jūs  sutikote , kad mes tokius duomenis iš jų gautume.

JŪSŲ TEISĖS 

Jūs turite teisę: 

1. prašyti pateikti Jums informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis; 2. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų  tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens  duomenimis, Jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; 3. prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų  tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo  asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi  neteisėtai arba nesąžiningai; 

2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi  ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio  mes siekiame arba siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. 

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį pranešimą ir nurodydami kokių  veiksmų atlikimo iš mūsų, Jūsų duomenų atžvilgiu, pageidaujate. Pranešimą galite pateikti  bet kuriuo Jums patogiu būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo  pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų tapatybę. 

∙ El. paštu: info@ntt.lt 

∙ Telefonu: 8 5 2056000 

∙ NTT buveinės adresu: Naugarduko g. 98, Vilnius

SKUNDO PATEIKIMAS 

Jei manote, kad mes nesilaikome šiame pranešime nurodytų savo įsipareigojimų Jūsų  asmens duomenų atžvilgiu, prašome Jūsų kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu ir  mes imsimės nuo mūsų priklausančių veiksmų Jūsų teisių užtikrinimui. Į mus kreiptis galite  bet kuriuo Jums patogiu būdu: 

∙ El. paštu: biuras@ntt.lt 

∙ Telefonu: 8 5 2056000

∙ NTT buveinės adresu: Naugarduko g. 98, Vilnius. 

Nepavykus išspręsti Jūsų klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų  apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Mes naudojame slapukus. Slapukai reikalingi svetainės funkcionalumui bei pagerinti naudojimosi patirtį lankantis šioje svetainėje.