„Plius.TV“ nuotolinio valdymo pulto
nustatymai (programavimas)

1.  Paimkite „Plius.TV“ pultą ir vienu metu palaikykite paspaudę „TV Power” ir „OK” mygtukus, kol pradės mirksėti žalia lemputė. Tada atleiskite mygtukus.

2. Žalia lemputė pradės šviesti nemirksėdama.

3. Nuspauskite vieną iš 4 mygtukų, kurį norime programuoti: „TV VOL+”, „TV VOL –“, „TV input”ar „TV power”. Kai paspausite mygtuką, pradės mirksėti raudona lemputė.

4. Paimkite televizoriaus pultą ir padėkite jį priešais „Plius.TV“ pultą 1 – 3 cm. atstumu ir paspauskite jame prieš tai pasirinkto mygtuko atitikmenį „TV VOL+”, „TV VOL –“, „TV input” ar „TV power”. Šis veiksmas reikalingas tam, kad televizoriaus pultas perduotų signalą į „Plius.TV“ pultą ir jį įsimintų.

5. Jei kodas perduotas teisingai, „Plius.TV“ pulte 3 kartus sumirksės žalia lemputė ir toliau švies raudonai (jei žalia lemputė nesumirksėjo, dar kartą spauskite televizoriaus pulto mygtuką).

6. Toliau spauskite kitą „Plius.TV“ pulto mygtuką kurį norime užprogramuoti, o su televizoriaus pultu pakartokite tą pačią procedūrą kaip nurodyta 4 punkte.

7. Kai baigsite programuoti visus norimus „Plius.TV“ pulto mygtukus, tai patvirtinkite paspausdami „Back“ ar kitą mygtuką, išskyrus „OK“. Raudona lemputė nustos degti ir tai reikš, kad pultas paruoštas naudojimui.

Pastabos

Jei kuris nors mygtukas neužsiprogramavo, pakartokite programavimo veiksmus tik tam vienam mygtukui. Kai programuojate pulto mygtukus “TV VOL+” ir “TV VOL –“, atlikdami 4 punktą televizoriaus pulte, mygtukus palaikykite nuspaustus kurį laiką, kad garso didinimas ar mažinimas „Plius.TV“ pulte veiktų spaudžiant mygtukus ilgiau. Priešingu atveju, negalėsite pagarsinti televizoriaus laikant mygtukus ilgiau nuspaustais. Tai galioja kai kurių gamintojų ir kitiems mygtukams, pvz. „Panasonic” įjungimo mygtukui.

Naujas „Plius.TV“ pultas iš karto užprogramuotas ir suderintas su „Samsung” ir „LG” televizorių gamintojais. Kitiems gamintojams naudokite šiuos kodus – „Philips”:005 ir 062, „Panaconic”:077.

Atstatyti pultą į gamyklinę būseną galima vienu metu nuspaudus ir laikant „TV VOL+“ ir „mėlyną“ mygtukus, kol pradeda šviesti raudona lemputė, tada suveskite kodą – „000“. Po šio veiksmo pultas bus iš naujo suderintas su „Samsung” ir „LG” gamintojų televizoriais.

Ši instrukcija tinkama naujo modelio „Plius.TV“ nuotoliniams pultams. Tai patikrinti galite paspaudę bet kurį mygtuką (išskyrus TV valdymo). Jei lemputė pradės šviesti raudona spalva, tai reikš, kad tai naujo modelio pultas. Kaip programuoti senesnio modelio pultus ir kokius kodus įvedinėti rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Scroll to top